Laheda Vallavolikogu suunas 28.10.2016 otsusega nr 27 avalikule väljapanekule Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse - Kuuste valla ühinemislepingu projekti.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 1.11.- 23.11.2016 Laheda valla kodulehel www.laheda.ee,

  • Tilsi Raamatukogus E-N kell 11-17 ja R 9-15 (aadressil Tilsi küla, Koostöökeskuse)
  • Lahe Raamatukogus E-N kell 11-17 ja R 9-15 (aadressil Tilsi küla, Koostöökeskuse)
  • Laheda Vallavalitsuses E,K,N kell 08.00 -16.00, T kell 08.00 - 18.00 ja R 08.00-14.00 (aadressil Tilsi küla, Külakeskuse).

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Laheda Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, kas paberkandjal allkirjastatuna aadressile Laheda vald, Tilsi küla, Külakeskuse või digitaalselt allkirjastatuna Põlva Vallavalitsuse e-posti aadressile info@polva.ee. Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal korraldatakse ühinevates valdades rahvakoosolekud, kus tutvustatakse ühinemislepingu projekti. Laheda vallas toimub rahvakoosolek 17.11.2016 kell 18.00 Laheda Sotsiaalkeskuse ruumides Tilsis. 


Ühinemislepingu 14.12.2016 heaks kiidetud versioon.


Ühinemislepingu  projekt

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse , territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2. Valla kaart

Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu

Lisa 4. Põlva valla 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5. Ahja valla 2015. a. majandusaasta aruanne 

Lisa 6. Laheda valla 2015. a. majandusaasta aruanne


Lisa 7. Mooste valla 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8. Vastse-Kuuste 2015. a. majandusaasta aruanne


Lisa 9
.
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväideteläbivaatamise tulemuste õiend