Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping
 

Ühinemislepingu allakirjutamisele eelnesid ühinevate valdade volikogude istungid, kus kinnitati ühinemisleping koos lisadega. Seejärel koguneti auditooriumisse, kus siis ühinemisleping pidulikult volikogude esimeeste poolt allkirjastati. Vallavolikogud olid ühinemise poolt üksmeelselt ja ühehäälselt, vaid Ahja valla volikogus tuli ühinemisele üks vastuhääl.

 

„Tänan kõiki ühinemisläbirääkimiste komisjonide töös osalenuid, et suudeti üsna kiiresti näha üldist pilti ehk siis mõelda ja otsustada üheskoos, mis tulevasele ühendvallale kõige kasulikum on,“ märkis Põlva vallavolikogu esimees Kuldar Leis oma avasõnades.

 

Ühinenud valla nimeks saab Põlva vald ja selle volikogus saab olema 27 liiget, valla halduskeskuseks jääb Põlva linn. Valla haldusterritooriumi suurus on 705,9 km2 ja elanikke ligikaudu 14 600.