Tilsi looduskaitsealuse mõisapargi hoolduskava on valmis.
Paberkandjal saab kavaga tutvuda vallamajas.