Vabariigi Valitsus kiitis 26.01.2017 istungil heaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue valla moodustamise.
 

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus. Uue haldusüksuse nimeks määrati Põlva vald. Uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk uus omavalitsus tekib Põlva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

 

Vabariigi Valitsuse määrus on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/131012017006