Teade väikese sissetulekuga peredele

Riigi tegevusvarudest eraldas Maaeluministeerium  sealihakonserve tasuta jagamiseks  puudust kannatavatele peredele.

Konservide jagamise sihtgrupiks on rahvapensioni saaja, üksikvanur, üksi last/lapsi kasvatav vanem, puudega lapse pere, vähemalt kolme alaealist last kasvatav pere, isikud, kes on sattunud toimetulekuraskustesse.

Toiduabi saab allkirja vastu kätte Tilsist 04. aprill 16-17 ja 11.aprillil kell 10-11

Mõnel teisel ajal  kättesaamine eelnevalt kokku leppida sotsiaaltöötajaga telefonidel 7999344 või 5270096 Kristina