Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Põlva valla valimiskomisjoni 25.10.2017 koosoleku protokoll

Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine  

Kandidaatide koondnimekiri

Valimistulemused on nähtavad SIIT

Täiendav info valimiste kohta

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustuva Põlva valla valimiskomisjoni liikmed:
Eliko Saks - komisjoni esimees
Kristina Tobreluts - komisjoni aseesimees
Merike Matt
Mari-Riina Terna
Kristel Paats
Katrin Roositalu
Kai Tagel
Piia Roost – asendusliige
Airi Tintso - asendusliige
 

Põlva valla valimiskomisjoni asukoht
Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn (vallasekretäri ametiruum).

 

Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 799 9472
mob 514 7690, 527 0096
e-post
info@polva.ee

 

Valimiskomisjoni tööaeg (ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani):
 

16.08.2017 kuni 04.09.2017 ja 06.09.2017 kell 14.00 kuni 16.00;

08.09.2017 kuni 13.09.2017 kell 14.00 kuni 16.00; 


05.09.2017 ja 07.09.2017 kell 14.00 kuni 18.00.

 

1. Põlva valla valimiskomisjoni 29.06.2017 koosoleku protokoll

2. Valimiskomisjoni esimehe valimine

3. Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

4. Valimiskomisjoni tööaja määramine

5. Kandidaatide registreerimine

6. Kandidaatide registreerimata jätmine

7. Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine

8. Põlva valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine