kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Laheda Vallavolikogu 2017.a VI istung toimub 25.08.2017 kell 9.00 Laheda Vallavalitsuse ruumides Tilsis.  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Laheda Vallavolikogu 2017.a VI istung toimub 25.08.2017 kell 9.00 Laheda Vallavalitsuse ruumides Tilsis.

Istungi päevakord:

1.       Laheda valla 2017.a eelarve täitmine 30.06.2017 seisuga - EELNÕU

2.       Laheda valla 2017.a I lisa-eelarve - EELNÕU

3.       Mooste valla poolt võetavate võlakohustuste kooskõlastamine - EELNÕU

4.       Põlva valla poolt võetavate võlakohustuste kooskõlastamine -  EELNÕU 

5.      Laheda valla osaluse suurendamine äriühingus aktsiaselts PÕLVA VESI ja volituste andmine - EELNÕU

6.      Laheda Vallavolikogu 28.04.2011 määruse nr 3 "Laheda vallavara eeskiri" muutmine - EELNÕU

7.      Laheda valla omandis oleva eluruumi tunnistamine sotsiaaleluruumiks - EELNÕU

8.      Laheda valla omandis oleva eluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks - EELNÕU

9.      Loa taotlemine sotsiaalmaa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks - EELNÕU

10.   Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - EELNÕU 

11.   Noorsootöö seaduses sätestatud volituste delegeerimine - EELNÕU

12.   Vallavanema info ja muud küsimused.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus