Laheda Vallavolikogu 2017.a VI istung toimub 25.08.2017 kell 9.00 Laheda Vallavalitsuse ruumides Tilsis.

Istungi päevakord:

1.       Laheda valla 2017.a eelarve täitmine 30.06.2017 seisuga - EELNÕU

2.       Laheda valla 2017.a I lisa-eelarve - EELNÕU

3.       Mooste valla poolt võetavate võlakohustuste kooskõlastamine - EELNÕU

4.       Põlva valla poolt võetavate võlakohustuste kooskõlastamine -  EELNÕU 

5.      Laheda valla osaluse suurendamine äriühingus aktsiaselts PÕLVA VESI ja volituste andmine - EELNÕU

6.      Laheda Vallavolikogu 28.04.2011 määruse nr 3 "Laheda vallavara eeskiri" muutmine - EELNÕU

7.      Laheda valla omandis oleva eluruumi tunnistamine sotsiaaleluruumiks - EELNÕU

8.      Laheda valla omandis oleva eluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks - EELNÕU

9.      Loa taotlemine sotsiaalmaa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks - EELNÕU

10.   Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - EELNÕU 

11.   Noorsootöö seaduses sätestatud volituste delegeerimine - EELNÕU

12.   Vallavanema info ja muud küsimused.