Detailplaneeringu tutvustamine
Eskiislahenduse ja dokumentidega on võimalik tutvuda siin.