Laheda Vallavolikogu 2017.a VII istung toimub 22.09.2017 kell 09.00 Laheda Vallavalitsuse ruumides Tilsis.

Päevakord:

1. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine - EELNÕU

2. Vallavara avaliku enampakkumise korras võõrandamine (Arenduse maaüksus) - EELNÕU

3. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Tilsi keskus 4-1 ja 4.3) - EELNÕU

4. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine - EELNÕU

5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeeriminemittetulundusühingule Põlvamaa Omavalitsuste Liit - EELNÕU

6. Vallavanema info ja muud küsimused.