kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Volikogu istung 03.11.2017  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Volikogu istung 07.11.2017

Istungi päevakord:

1. Vallavolikogu istungite toimumise aeg Eelnõu

2. Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine Eelnõu

3. Vallavanema valimine Eelnõu

4. Abivallavanema töötasu ja hüvitiste määramine Eelnõu

5. Põlva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Eelnõu

6. Põlva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine Eelnõu

7. Ametiasutuste ümberkorraldamine Eelnõu

8. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine Eelnõu

9. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine Eelnõu

10. Põlva Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine Eelnõu

11. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine Eelnõu

12. Istungil algatatud küsimused

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus