Volikogu istung 07.11.2017

Istungi päevakord:

1. Vallavolikogu istungite toimumise aeg Eelnõu

2. Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine Eelnõu

3. Vallavanema valimine Eelnõu

4. Abivallavanema töötasu ja hüvitiste määramine Eelnõu

5. Põlva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Eelnõu

6. Põlva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine Eelnõu

7. Ametiasutuste ümberkorraldamine Eelnõu

8. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine Eelnõu

9. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine Eelnõu

10. Põlva Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine Eelnõu

11. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine Eelnõu

12. Istungil algatatud küsimused