Vana-Koiola hooldekodu sai uued kõnniteed

 

Projekt toetab kohaliku tegevusgrupi - Põlvamaa Partnerluskogu strateegia meetme 3 „HEAKORRASTATUD JA TURVALINE ELUKESKKOND“ eesmärke.