kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Hajaasustuse programm 2017  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
 
 
Hajaasustuse programm 2017

Täpsema info ja taotlemiseks vajaliku materjali leiate SIIT.

 

Laheda vallas on hajaasustuse programmi alusel toetuste saajate eelistatav sihtrühm lastega pered. 

Toetatavate valdkondade prioriteetsus Laheda vallas on alljärgnev:

  1. veesüsteemid;

  2. kanalisatsioonisüsteemid;

  3. juurdepääsuteed;

  4. autonoomsed elektrisüsteemid.

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad järgmised liikmed: 

Sirje Tobreluts 

Alar Alapert 

Aivar Atspool

Olavi Põder 

Üllar Tintso

Marika Dorbek 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud Rahandusministeeriumi käskkirjaga nr. 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument”.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus